maandag 10 december 2012

Mens en medemens: Quata voor vrouwen en positieve discriminatie

Sinds enige tijd is wettelijk bepaald dat er evenveel mannen als vrouwen op kieslijsten moeten staan. Ook voor bepaalde advies- en bestuursorganen van overheidsdiensten zijn er minima bepaald voor vrouwelijke vertegenwoordigingen. op gezette tijden weerklinkt bovendien de vraag om aan beursgenoteerde ondernemingen quota op te leggen voor hun raden van bestuur. Op sommige universiteiten wordt een deel van het onderzoeksgeld exclusief voorbehouden voor vrouwelijke onderzoekers. op die manier wordt een meer gelijke verdeling van de universitaire posities nagestreefd.

Ik vind niet dat ze vrouwen kunnen verplichten om op kieslijsten te staan. Ik begrijp wel dat er een minderheid is en dat men daaraan iets wil doen. Maar ik vind niet dat je de vrouwen kan verplichten op zo'n stap te zetten. We hebben nog altijd recht op een eigen mening en op een eigen keuze. Men moet dit nu ook niet afnemen. Men kan beter er reclame om maken dan ze te doen verplichten. Ik vind ook dat men hierdoor de mannen gaat discrimineren. Doordat men plaatsen vrij houdt voor vrouwen kunnen de mannen die het wel willen doen niet plaats nemen. Positieve discriminatie voor de vrouw i is dan hier weer negatieve discriminatie voor de man.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten