zaterdag 15 december 2012

Mens en natuur: natuur en de wereldreligies

Natuur en boeddhisme 

De boeddhisten zien de aarde als een levend wezen met zorgzame eigenschappen. Als wij als mens niet goed kunnen samenwerken dat betekent dit voor hen de ondergang van de wereld. Vervuiling of schade toebrengen aan de aarde is tegen de aard van het boeddhisme. Ze gaan ervan uit dat mensen zich niet moeten gedragen alsof de aarde hun eigendom is. Ze moeten bewust worden dat ze de lucht, zon, aarde en regen nodig hebben. Wij hebben de aarde nodig om te leven maar we maken het kapot.

Natuur en christendom

De aarde is voor ons een onderdeel van de schepping van God. We werden als laatst op de aarde geplaatst en moeten daarom ook onze taak vervullen. Die taak is om zorg te dragen van de schepping.  Men gaat ervan uit dat de mens de aarde niet bezit maar heeft geleend van God.

Natuur en hindoeïsme 

Hindoes geloven in het goddelijke in alle levende wezens en hebben daarom een groot respect voor de natuur. Ze geloven ook dat de natuur een ziel heeft. De hindoes kozen een koe als symbool voor de natuur. Een koe is heilig voor hen. Ook hebben ze een aantal regels: Je mag geen bomen vernielen, planten zijn moeders en godinnen, bomen zijn ons thuis, planten en meren zijn schatten voor latere generaties.

Natuur en islam

 In de islam hebben ze het tema. Het tema (beroept zich op het heilige boek van de Koran) gaat over de noodzaak om erosie te bestrijden. In Nederland probeert men de moslims te overtuigen van het belang van de natuur aan de hand van de Koran. Als een moslim zorgt dat medewezens uitsterven dan moeten ze zich beboeten in het hiernamaals.
  
Natuur en jodendom
Jahweh heeft de natuur aan de mens gegeven. De mens moet er goed mee omgaan. De mens mag de aarde gebruiken maar niet kapot maken. Wie de natuur kapot maakt, maakt ook God kapot. De natuur kan ook iets negatief zijn voor de joden. Zo kan God de natuur gebruiken om joden te straffen. Een oorbeeld hiervan is de 10 plagen van de Egyptenaren (veroorzaakt door de slavernij). 


Het is hier wel duidelijk dat een godsdienst iets te maken heeft met de natuur. Elke godsdienst heeft een andere band met de natuur.
  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten