maandag 17 december 2012

Mens en natuur: Duurzaam leven (interview)

In het interview is er sprake van de 4 E's. 
Enable, encourage, examplify en engage. 

Enable staat voor mogelijk maken. De overheid moet ervoor zorgen dat de menden zonder te veel moeite kunnen kiezen voor een duurzamere keuze. bv: Wil men dat wij minder met de auto rijden, dan moeten ze ervoor zorgen dat er een goed, bereikbaar openbaar vervoer is. 
Hiermee ben ik akkoord. De overheid moet meer kansen bieden aan de mensen. Meer alternatieven bedenken om op een groenere manier te leven. 

Encourage staat voor aanmoedigen. Men moet ervoor zorgen dat de mensen financieel beloond worden voor hun duurzaam gedrag en bestraft worden voor het niet duurzaam gedrag.
Hiermee ben ik niet akkoord. De mensen die bijvoorbeeld geen zonnepanelen kunnen  betalen worden dan bestraft omdat ze het niet kunnen betalen? Ik vind dat niet kunnen. De rijken zullen dan beloont worden en de armere mensen zullen dan raar aangekeken worden en bestraft worden. Iedereen heeft recht op gelijke kansen en dit is hier niet van toepassing.

Examplify staat voor de overheid en de grote organisaties die het goede voorbeeld moeten geven. Mens moet de burgers oproepen om duurzamer te leven en zich te gedragen.


Engage staat voor het stimuleren van engagement voor duurzame keuzes. Door mensen zelf te betrekken bij verandering via gemeenschapsprojecten
Hiermee ga ik akkoord. Door participatie voelen de mensen zich aangesproken en gaan ze ook meewerken. Ze zullen het zien als een uitdaging voor hun soort. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten