maandag 5 november 2012

Mens en samenleving: Het Rijnlands model

Het Rijnlands model is een sociaal- economisch model waarbij de overheid veel taken op zich neemt. Het model wil dat de overheid actief bezig is met zaken zoals milieu, onderwijs, ruimtelijke ordening en sociale vraagstukken. Een kenmerk van het Rijnlands model is dat de overheid nauw samenwerkt met de werkgevers en werknemers. Het model legt de nadruk op middellange en langetermijndenken. Hierbij is de continuïteit van de onderneming belangrijk en is een kortetermijnwinst uit den boze.

Site: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijnlands_model

Geen opmerkingen:

Een reactie posten